Zakończenie projektu „Międzykulturowe dzieje (się)”

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończono spotkaniem ewaluacyjnym projekt „Międzykulturowe  dzieje (się)” realizowany w ramach programu Erasmus+ w ECKiW OHP w Roskoszy we współpracy z partnerami z Węgier i Białorusi.

W spotkaniu, które odbyło się w internacie ECKiW OHP, wzięli udział uczestnicy projektu, liderzy, koordynator, Dyrektor ECKiW OHP Karol Sudewicz oraz zaproszeni wychowankowie OHP i wychowawcy Centrum.

Podczas spotkania uczestnicy podsumowali projekt, opowiedzieli o swoich wrażeniach z realizacji projektu i międzynarodowej wymiany młodzieży, która odbyła się w dniach 16-22 lipca 2017 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, opowiedzieli o możliwościach jakie daje program Erasmus + w ramach którego sfinansowany był projekt a następnie  zaprosili zebranych do wspólnego obejrzenia nakręconego podczas wymiany filmu relacjonującego przebieg działań podczas wymiany młodzieży i wideoklipów z kulinarną wizytówką kraju.

Młodzież rozdała także uczestnikom spotkania film, który wspólnie obejrzeli oraz opracowany i wydany wcześniej folder opowiadający o projekcie, zawierający osobiste historie, doświadczenia, przeżycia, obawy i dylematy migrantów i uchodźców związane z podjęciem decyzji o migracji bądź uchodźctwie a także scenariusz minilekcji na temat migrantów i uchodźców do prowadzenia rozmów z młodzieżą.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez Dyrektora ECKiW OHP uczestnikom projektu certyfikatów Youthpass.

Projekt „Międzykulturowe dzieje (się)” realizowany był od 5 maja do 4 października 2017r., wzięła w nim udział 36-osobowa grupa młodzieży z Polski, Węgier i Białorusi wraz z liderami. Głównym celem projektu było promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego, wspólnych wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz integracja i zwiększenie poczucia solidarności z mniejszościami narodowymi, migrantami i uchodźcami poprzez wspólne działanie i rozbudzanie poczucia empatii.

Rezultatami projektu jest między innymi: folder i film prezentujący zrealizowane działania, a także wideoklip z kulinarną wizytówką kraju. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami:

folder

Film z realizacji projektu

Kulinarna wizytówka kraju

Rozmowy z uchodźcami – faza przygotowawcza