„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – rekrutacja do projektu

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa rekrutacja do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

W projekcie uczestniczyć będzie jedna dziesięcioosobowa grupa młodzieży spełniająca następujące kryteria:

  • osoby w wieku 18 – 24 lata (w chwili przystąpienia do projektu uczestnik musi mieć ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 roku życia)
  • osoby bierne zawodowo
  • młodzież niekształcąca się i nieszkoląca (tzw. NEET – ang. Not in Education, Employment or Training), nieposiadająca kwalifikacji zawodowych, albo mająca niskie kwalifikacje zawodowe lub mająca kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy

W ramach realizowanych działań młodzież uczestniczyć będzie między innymi w doradztwie zawodowym, kursach językowych i komputerowych, kursie prawa jazdy kat. B, szkoleniach zawodowych, warsztatach kreowania wizerunku oraz w trzymiesięcznych stażach zawodowych, które pozwolą na zdobycie umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu.

Oprócz powyższego wsparcia uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie, zwrot kosztów za dojazdy, ubezpieczenie NNW, refundacja kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie, stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.

Zapraszamy do udziału w projekcie w szczególności osoby niepełnosprawne

Szczegółowe informacje nt. projektu uzyskać można:

ECKiW OHP w Roskoszy

Roskosz 23, 21 – 500 Biała Podlaska

tel. (83) 344 41 17 wew. 343

Koordynator projektu: Katarzyna Bancarzewska

lub

Internat ECKiW OHP w Roskoszy,

ul. Sikorskiego 5

21 – 500 Biała Podlaska

I piętro, pokój wychowawców

tel. (83) 342 70 97

 

Dokumenty do pobrania:

Zasady rekrutacji OSDZ

Zał. 1 Regulamin uczestnictwa w projekcie OSDZ-YEI

Zał. 2 Kwestionariusz ufw OSDZ-YEI

Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa zgłoszenie OSDZ-YEI