„Wolontariat – dobry wybór” w ECKiW OHP w Roskoszy

 

„Wolontariat – dobry wybór”  to tytuł projektu i międzynarodowej wymiany młodzieży, która realizowana była w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w dniach 24-30.09.2017r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Tematem projektu, który potrwa do końca października bieżącego roku jest promowanie wolontariatu i aktywnych postaw w swoich społecznościach poprzez wspólne zainteresowania technikami dziennikarskimi. Projekt ma na celu rozwijanie aktywnych postaw, nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu technik dziennikarskich, zapoznanie się z sytuacją wolontariatu w swojej okolicy, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promujących wolontariat oraz poznawanie swoich kultur i pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z Polski i Litwy.

Każdy dzień spędzany wspólnie przynosił wiele nowych doświadczeń, wiedzy, okazji do wzajemnego uczenia się, nawiązywania przyjacielskich relacji oraz do zabawy i aktywnego wypoczynku. 24 uczestników projektu z Polski i Litwy poznało historię i zwiedziło teren założenia dworsko-parkowego w Roskoszy wraz z warsztatami ginących zawodów, wzięło udział z spotkaniu organizacyjnym, poznawało się poprzez gry i zabawy zapoznawcze, gry zespołowe na świeżym powietrzu. Młodzież przedstawiła prezentacje i wyniki przeprowadzonych w swoich społecznościach ankiet i sond na temat wolontariatu w swoim otoczeniu i w swoich krajach, wzięła udział w dyskusji o powodach angażowania się i braku zainteresowania wolontariatem, zastanawiała się jak zachęcić młodych ludzi do pomagania innym. Uczestnicy przygotowywali się do roli dziennikarza w grupach tematycznych, zdobywając wiedzę o pisaniu artykułu prasowego, o reportażu filmowym i fotoreportażu podczas warsztatów dziennikarskich, by spróbować swych sił podczas rozmów z zaproszonymi gośćmi i podczas wizyt w bialskich organizacjach współpracujących z wolontariuszami.

Zaproszenie do podzielenia się swymi doświadczeniami o wolontariacie przyjął Pan Marcin Jakóbiuk, wychowawca w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej, organizator i pomysłodawca bialskich meczów charytatywnych oraz wielu innych inicjatyw, a także Pani Marta Pomorska, twórczyni 13. Bialskiej Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej  „Astus”, działającej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej, zwyciężczyni w ogólnopolskim plebiscycie „Niezwyczajny 2016” w kategorii „Aktywność społeczna wraz z grupą harcerek. Uczestnicy mieli także okazję do zwiedzenia i rozmowy z pracownikami bialskich instytucji mających doświadczenia w pracy z wolontariuszami: Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej, Spółdzielni Inwalidów ELREMET w Białej Podlaskiej, Spółdzielni Socjalnej „Bialskie Cuda” oraz bialskiej świetlicy środowiskowej „Dziupla”. Wszystkie te spotkania były ogromnie inspirujące i ciekawe, dostarczyły wiele nowych pomysłów i refleksji, a także wielkiej siły pozytywnej energii i chęci do działania na rzecz innych.

Zebrane materiały młodzież wstępnie opracowała, by zaprezentować je na podsumowującej konferencji prasowej. Będą one opracowane i opublikowane w fazie ewaluacyjnej projektu, która potrwa do końca października 2017r.

Poza intensywną pracą i nauką młodzież miała niejedną okazję do wzajemnego poznawania się, integracji, odkrywania własnych talentów wokalnych, tanecznych i sprawnościowych podczas wieczorków narodowych, wieczoru integracyjnego przy ognisku, zajęć survivalowych w Serpelicach, gry miejskiej o wolontariacie czy wieczoru karaoke.

Ostatni dzień pobytu był okazją do podsumowania projektu i zaplanowania dalszych działań, a pożegnanie okazało się najtrudniejszym zadaniem, podczas którego padło wiele deklaracji i obietnic kolejnego spotkania się.

Podczas fazy ewaluacyjnej opracowany i wydany zostanie folder projektowy wraz z artykułem prasowym, utworzona zostanie stacjonarna galeria zdjęć oraz opublikowany reportaż filmowy o wolontariacie.