Szkolenie koordynatorów EFS i głównych księgowych

W dniach 27-29 maja 2009 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się szkolenie koordynatorów EFS oraz głównych księgowych w zakresie realizacji projektów systemowych PO KL oraz projektów regionalnych PO KL I RPO.


W szkoleniu brali udział także przedstawiciele Komendy Głównej OHP.

Szkolenie poświęcone było II edycji projektu "Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój", projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", wybranym aspektom wdrażania przez Ochotnicze Hufce Pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz regionalnych programów operacyjnych, zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i księgowym. Spotkanie obejmowało także zajęcia warsztatowe poświęcone dokumentacji księgowej przy rozliczaniu projektów oraz sporządzaniu wniosków o płatność.

Doradca Komendanta Głównego OHP Mirosław Grewiński omówił zagadnienia związane z realizacją projektów systemowych finansowanych z EFS oraz projektów "Nasza przyszłość" i "Identyfikacja potrzeb i oczekiwań młodzieży na rynku pracy".

Podsumowania szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor.