EFS: zaproszenie do składania ofert


 

Szkolenie w ramach projektu: „Szkolenie- Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój II edycja”

 

 

realizowany przez ECKiW OHP w Roskoszy

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3