Spotkanie informacyjne dotyczące zasad realizacji projektów PO KL

W dniach 27-29 czerwca 2011 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zasad realizacji projektów PO KL z udziałem przedstawicieli Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. W szkoleniu uczestniczyli kierownicy Zespołów Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w WK OHP, koordynatorzy projektów w CKiW OHP, koordynatorzy finansowi projektów w WK OHP, główni księgowi CKiW OHP, przedstawiciele Komendy Głównej OHP oraz CRZL.
 
 
Podczas szkolenia przedstawiono wytyczne do realizacji przez jednostki OHP projektu „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP” oraz „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Zwrócono uwagę na najczęściej popełniane błędy w ramach dotychczasowej realizacji projektów.
 
Dokonano także podsumowania pierwszego etapu realizacji projektów systemowych OHP na rok 2011 – „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja” oraz  „Nasza przyszłość 3”.
 
 
Wiele uwagi poświęcono przeanalizowaniu realizacji projektów regionalnych finansowanych w ramach PO KL w roku 2010 oraz przedstawieniu przykładów dobrych praktyk.  

Przedstawiciele Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich poprowadzili bloki szkoleniowe CRZL, podczas których omówiono główne ustalenia audytów KE, zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, zasady prowadzenia zamówień publicznych w projektach PO KL w kontekście obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, obowiązujące zasady rozliczania projektów PO KL, monitoring i ewaluację oraz zasady wypełniania dokumentów merytorycznych do wniosku o płatność. Poprowadzili też konsultacje indywidualne.
 
 
Ponadto omówiono zadania jednostek organizacyjnych OHP w zakresie realizacji projektów europejskich w roku 2011 oraz przedstawiono wytyczne do realizacji projektów systemowych OHP „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja” oraz  „Nasza przyszłość 3” w części dotyczącej realizacji zamówień publicznych.
 
Otwarcia oraz podsumowania szkolenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego OHP Marian Najdychor.