Realizacja czwartej edycji projektu “Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”

 
 
W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja czwartej edycji ogólnopolskiego projektu unijnego „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”.
 
Uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach grupowych z doradcą zawodowym. Warsztaty obejmowały zagadnienia z rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych – listów motywacyjnych oraz CV, autoprezentacji oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.  Uzupełnieniem zajęć grupowych były indywidualne konsultacje. Warsztaty dały możliwość wyrażania własnych opinii, wymiany doświadczeń oraz kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów.
 
 
Ponadto młodzież biorąca udział w projekcie w ramach zajęć kreatywnego spędzania wolnego czasu miała okazję zwiedzić Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, którego misją jest rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się oraz inspirowanie dialogu społecznego na temat nauki.
 
 
Podczas wyjazdu do Warszawy młodzież miała również okazję obejrzeć w kinie 5D film pt. „Trzęsienie ziemi”. Punktem kulminacyjnym był udział w sztuce „Przyjazne Dusze”, która wystawiana była w Teatrze Kwadrat.