Słodki poczęstunek dla wolontariuszy WOŚP

Młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania  OHP w Roskoszy chętnie włącza się w działania  WOŚP.  W ramach wsparcia uczestnicy kształcący się w zawodzie cukiernik pod opieką instruktora praktycznej nauki zawodu oraz wychowawców własnoręcznie przygotowują słodki poczęstunek dla wolontariuszy biorących udział w tej szczytnej akcji .