Realizacja projektu “Nasza Przyszłość 3”

 

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja projektu: „Nasza Przyszłość 3”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
W ramach projektu 10 osobowa grupa młodzieży w wieku 15 – 17 lat skorzystała już z zajęć motywacyjno – aktywizujących prowadzonych przez psychologa oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego. Celem zajęć było zmotywowanie uczestników do aktywnego udziału w projekcie a także udzielenie specjalistycznego indywidualnego wsparcia psychologicznego.
 
 
Ponadto dobiega końca realizacja zajęć wyrównawczych, z którymi uczestnicy projektu mają największe trudności – są to zajęcia z matematyki, chemii, języka niemieckiego, polskiego i rosyjskiego. Zajęcia zostały dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności osób w nich uczestniczących.