Realizacja projektu “Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja”

 

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja projektu: „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój IV edycja”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
W projekcie uczestniczy 10 osób Kategorii A jak również 20 osób z Kategorii B.
 
Wszyscy uczestnicy projektu skorzystali już z grupowego wsparcia psychologicznego. Udzielone wsparcie polegało na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowaniu zaufania wobec grupy. W ramach treningu zrealizowano zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 
 
Ponadto dobiega końca realizacja zajęć wyrównawczych – są to zajęcia, z którymi uczestnicy z grupy B mają największe trudności w szkole, np. matematyka, chemia. Zajęcia zostały dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności osób w nich uczestniczących.
Natomiast uczestnicy Kategorii B uczestniczyli już w zajęciach grupowych z doradcą zawodowym oraz w kursie z zakresu przedsiębiorczości.