Przygotowują się do egzaminów zawodowych

W internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbyły się kolejne zajęcia w ramach realizowanego programu edukacyjno-profilaktycznego „Przygotowanie do egzaminu w zawodzie kucharz – wspólne rozwiązywanie testów zawodowych”.

IMG_4618-crop

W programie uczestniczy 19-osobowa grupa młodzieży kończąca edukację zawodową w zawodzie kucharz, odbywająca praktyczną naukę zawodu w ECKiW OHP w Roskoszy. Wspólne rozwiązywanie testów zawodowych pozwoli im na usystematyzowanie wiedzy i przełamanie lęku przed egzaminami.

IMG_4614-crop

Zajęcia, w ramach trwającego do końca czerwca br. programu, mają na celu kształtowanie umiejętności rozwiązywania testów, pogłębienie i utrwalenie zdobytej wiedzy podczas zajęć praktycznych i teoretycznych oraz poznanie mocnych i słabych stron uczniów w celu podniesienia efektów procesu kształcenia.