Wybierz życie

W dniach 12-13.04.2016 r. odbyły się zajęcia w ramach programu edukacyjno–profilaktycznego „Wybierz życie” realizowanego przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

DSC_3002

Koordynatorki programu, obejmującego tematykę profilaktyki zachorowalności na raka szyjki macicy, zapoznały wychowanków z głównymi celami i założeniami programu oraz przedstawiły harmonogram działań i sposoby realizacji zadań. Młodzież obejrzała film, otrzymała ulotki o programie oraz wskazówki do samodzielnego wyszukiwania informacji na dany temat.

DSC_2998

Głównym celem zajęć jest zwiększenie u młodych ludzi poziomu wiedzy na  temat  występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę, zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, kształtowanie świadomości zdrowotnej młodzieży w zakresie roli profilaktyki wtórnej i pierwotnej raka szyjki macicy, motywowanie młodzieży do podjęcia roli liderów edukacji zdrowotnej w ich środowisku oraz wpływanie na wzrost zainteresowania badaniami cytologicznymi.

DSC_2986

Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania nowotworem złośliwym narządów płciowych u kobiet. Skutecznym sposobem uchronienia się przed zachorowaniem na raka szyjki macicy jest regularnie przeprowadzane badanie ginekologiczne połączone z pobraniem wymazu cytologicznego z szyjki macicy. Im wcześniej choroba zostanie rozpoznana, tym większa jest szansa skutecznego jej wyleczenia.