JAN PAWEŁ II – AUTORYTET DLA MŁODZIEŻY

13 kwietnia 2016 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyły się warsztaty naukowe, których tematem przewodnim był „Autorytet Jana Pawła II w opinii młodzieży”.

W warsztatach zorganizowanych przez Zakład Pedagogiki wzięli udział studenci pedagogiki, pracownicy naukowi, nauczyciele i wychowawcy, a także pracownicy Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP.

pedagogika PSW1

Warsztaty rozpoczęły się od wykładu ks. prof. zw. dr hab. Mariana Nowak, Dyrektora Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Następnie odbyły się zajęcia warsztatowe w dwóch grupach. Pierwsze z nich prowadzone pod kierownictwem dr hab. Prof. Aliny Rynio pt. „Autorytet Jana Pawła II jako nauczyciela-wychowawcy” a drugie pod kierownictwem dr Magdaleny Parzyszek i mgr Magdaleny Leśniak pt. „Jak odkryć człowieka w człowieku”.

Po zajęciach warsztatowych odbyło się posumowanie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnictwa.