Przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie psychologicznych warsztatów grupowych i porad indywidualnych dla 40 uczestników projektu „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3

Przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie psychologicznych warsztatów grupowych i porad indywidualnych dla 40 uczestników projektu  „NOWE PERSPEKTYWY 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3 realizowanego zgodnie z umową nr UDA-POKL.01.03.03-00-076/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r.

Termin składania ofert: 19.09.2013 do godziny 10.00

Numer postępowania nadany przez zamawiającego ZP-2/NP2/POKL/2013

Numer nadany przez BZP: 2013/S 176-304068 z dnia 11.09.2013

Załączniki:

siwz-Grupowe-i-indywidualne-wsparcie_psychologiczne

1 Umowa_psycholog

2 oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22

3 formularz ofertowy

4 formularz cenowy wsparcie psychologiczne NP_2

5 oświadczenie art. 24 ust. 1

6 oświadczenie art. 24 ust 1 pkt 2

7 informacja o grupie kapitałowej

8 oświadczenie o wykonaniu całości własnymi siłami

9 wykaz szkolen NP 2012