Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy

Zawiadomienie dotyczące zmian w SIWZ

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa „Pracowni Ginących Zawodów” na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy
numer nadany przez zamawiającego: ZP-3/RB/2013
Numer nadany przez BZP: 363264-2013 z dnia 8.09.2013

Wersja pierwotna:

 

3.2. Zakres zamówienia obejmuje:

A. Opracowanie kompletnej dokumentacji oraz wybudowanie zespołu budynków mieszczących pracownie ginących  zawodów na terenie ECKiW OHP w Roskoszy

Przedmiotem opracowania jest koncepcja zakładająca podniesienie wartości funkcjonalnej opracowywanego terenu poprzez budowę zespołu drewnianych budynków, nawiązujących swoją formą do historycznej architektury wiejskiej, charakterystycznej etnograficznie dla regionu Południowego Podlasia. Teren objęty zamówieniem znajduje się w strefie opieki  konserwatorskiej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Celem koncepcji jest stworzenie zespołu budynków mieszczących warsztaty poszczególnych odtwarzanych zawodów. Wszystkie budynki projektuję się jako drewniane jednokondygnacyjne (ewentualnie z użytkowym poddaszem) na niewielkiej podmurówce kamiennej lub ceglanej, przykryte dachem dwu, lub wielospadowym, o kącie nachylenia połaci 45o, krytych blachą płaską.

Wersja po zmianie:

3.2. Zakres zamówienia obejmuje:

A. Opracowanie kompletnej dokumentacji oraz wybudowanie zespołu budynków mieszczących pracownie ginących  zawodów na terenie ECKiW OHP w Roskoszy

Przedmiotem opracowania jest koncepcja zakładająca podniesienie wartości funkcjonalnej opracowywanego terenu poprzez budowę zespołu drewnianych budynków, nawiązujących swoją formą do historycznej architektury wiejskiej, charakterystycznej etnograficznie dla regionu Południowego Podlasia. Teren objęty zamówieniem znajduje się w strefie opieki  konserwatorskiej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Celem koncepcji jest stworzenie zespołu budynków mieszczących warsztaty poszczególnych odtwarzanych zawodów. Wszystkie budynki projektuję się jako drewniane jednokondygnacyjne (ewentualnie z użytkowym poddaszem) na niewielkiej podmurówce kamiennej lub ceglanej, przykryte dachem dwu, lub wielospadowym, o kącie nachylenia połaci 45o, krytych drewnianym gontem. Budynki konstrukcji drewnianej powinny być budowane z materiału pozyskanego ze starych budynków z wykorzystaniem elementów charakterystycznych dla regionu południowego Podlasia

 

Roskosz 9.09.2013