Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi – komputerowe

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Przeprowadzenie zajęć z zakresu obsługi programów komputerowych dla 5 osób oraz przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL lub kursu o równoważnym standardzie dla 2 osób w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert 26.01.2018r.

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: Nr: ZP3/Komputerowe/OSDZ YEI/2018/Roskosz

Załączniki:

ZP2 Ogłoszenie o zamówieniu na zajęcia komputerowe i ECDL

ZP 2 WZUS kurs komputerowy oraz ECDL

ZP2 Formularz ofertowy – komputerowe i ECDL

ZP2 Umowa wzór komputerowe

informacja z otwarcia ofert

informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia