Godzenie ról zawodowych i rodzinnych

Dnia 29.11.2022 r. zostały przeprowadzone warsztaty skierowane do uczestników ECKiW OHP, którzy są w klasach kończących szkoły branżowej „Godzenie ról zawodowych i rodzinnych”. Zajęcia skierowane są  głównie do młodzieży będącej rodzicem lub spodziewającym się dziecka. Już samo wchodzenie w dorosłość, podejmowanie próby zdefiniowania swojego potencjału, wyboru zawodu oraz pierwszej w życiu pracy dostarcza wiele obaw, problemów i pytań. A jeśli dochodzi do tego odnalezienie się w roli rodzica, młoda osoba może pogubić się w spoczywającej na niej odpowiedzialności.

Słowa kluczowe oddające charakter warsztatów to godzenie życia zawodowego i rodzinnego oraz jego organizacja. Ogólnym celem warsztatów było wyposażenie młodzieży w umiejętności organizacji czasu własnego oraz godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez doradcę zawodowego w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej.

Joanna Róg