Boże Narodzenie bez granic

W dniach 03 – 07 grudnia 2011 r. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zrealizowało projekt trójstronny w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Boże Narodzenie bez granic”.
 
 
Projekt stanowił odpowiedź na potrzebę młodego pokolenia w zrozumieniu zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia w tradycji i kulturze europejskiej. Uczestniczyła w nim 50-osobowa grupa młodzieży z Polski (wychowankowie ECKiW OHP), Niemiec (Landkreis Oberhavel) i Białorusi (Polska Szkoła Społeczna im. I. Domeyki w Brześciu) kształcąc się poprzez wspólną zabawę i integrację.
 
 
 
Młodzież uczestnicząca w projekcie na warsztatach świątecznych poznawała tradycje, zwyczaje i obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia, własnoręcznie przygotowywała pod nadzorem instruktora niepowtarzalne ozdoby świąteczne, dekorowała sale oraz wspólnie przygotowywała potrawy na kolację Wigilijną.
 
 
 
W ramach projektu młodzież odwiedziła Warszawę poznając historię miasta i zwiedzając najważniejsze zabytki: Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare Miasto, Syrenkę Warszawską, Łazienki Królewskie, Pomnik Małego Powstańca, Grób Nieznanego Żołnierza oraz Pałac Kultury i Nauki podziwiając z Tarasu Widokowego panoramę stolicy Polski. Niezapomniane wrażenia wywarł na uczestnikach projektu Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce, na którym prezentowali swoje wyroby świąteczne wystawcy z różnych stron świata.
 
 
Na organizowanych podczas wymiany wieczorkach narodowych młodzież miała okazję poznać kulturę, tradycje, obrzędy, zwyczaje i tradycyjną kuchnię krajów uczestniczących w projekcie.
 
 
W programie znalazło się także zwiedzanie miasta Biała Podlaska oraz wiele ciekawych gier i zabaw integracyjnych.
 
 
Z braku śniegu niestety nie odbył się kulig, na który młodzież czekała z utęsknieniem ale jego brak wynagrodziły młodzieży szaleństwa na sztucznym lodowisku.
 
 
Wymiana młodzieży w Roskoszy zakończyła się uroczystą kolacją Wigilijną z udziałem Starosty Bialskiego Tadeusza Łazowskiego, na którą młodzież przygotowywała samodzielnie potrawy, dekoracje i wspólnie ubierała choinki.
 
 
 
Podczas kolacji młodzież prezentowa zwyczaje, tradycje, potrawy i obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia w ich krajach, wspólnie śpiewała kolędy oraz przedstawiała program artystyczny w mieszanych narodowościowo grupach.
 
 
 
Niepowtarzalny klimat, który przynoszą Święta Bożego Narodzenia, szacunek do tradycji, pokora wobec życia w akcie dzielenia się opłatkiem i wzajemnego pojednania, wyzwoliły w uczestnikach projektu potrzebę podzielenia się przy stole wigilijnym osobistymi wspomnieniami z różnych sytuacji życiowych związanych z tą tradycją.
 

Miłym zaskoczeniem była wizyta Świętego Mikołaja, który każdego obdarował upominkiem, opowiedział swoją historię i znalazł czas by z każdym zamienić chociaż kilka słów.
 

Wyjątkowy prezent dla uczestników wymiany miał jeden z opiekunów grupy niemieckiej Carsten Zehm, znany powieściopisarz w Niemczech, który zaprezentował na kolacji specjalnie przygotowane swoje opowiadanie „Uwięziony Św. Mikołaj”.

 
Przeczytaj opowiadanie:
 
Dzięki sprawnej koordynacji i zaangażowaniu kadry z Polski, Niemiec i Białorusi międzynarodowa wymiana młodzieży w Roskoszy zakończyła się sukcesem. Cele projektu czyli przybliżenie i poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, promowanie bogactwa kulturalnego i dziedzictwa narodowego, wzbudzanie szacunku wobec wiary, uwrażliwienie na sztukę i promowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą krajów uczestniczących w projekcie zostały osiągnięte. Młodzież znalazła wspólny język, zżyła się ze sobą i pomimo różnic kulturowych, językowych i ekonomicznych zrozumiała, że więcej ich łączy niż dzieli. Kolejnym pozytywem wymiany było uściślenie współpracy pomiędzy krajami uczestniczącymi w projekcie i zaplanowane na 2012 r. dwie wymiany młodzieży w Niemczech i jedna w Roskoszy.
 
 
Wymiana doświadczeń podczas realizacji projektu oraz poznanie międzynarodowych tradycji i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem pozwoliła młodzieży uszanować odmienność kulturową innych narodów oraz zrozumieć, że nic nie łączy bardziej niż znajomość innych kultur i szacunek dla nich.