Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod pracy z młodzieżą trudną i agresywną

 
 
W dniu 05.12.2011r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w  Roskoszy rozpoczęło się  szkolenie pt.: „Szkolenie z zakresu nowoczesnych metod pracy z młodzieżą trudną i agresywną” w ramach wdrażanego projektu „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo – wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy”, w ramach Działania 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W szkoleniu uczestniczy kadra opiekuńczo-wychowawcza OHP.
 
 
W ramach szkolenia uczestnicy uzyskują wskazówki dotyczące sposobów dotarcia do młodego człowieka oraz działań prowadzących do uzyskania planowanych rezultatów w postępowaniu z wychowankiem konfliktowym.
Zajęcia są prowadzone w formie warsztatowej, połączonej z dyskusją kierowaną w taki sposób, aby stwarzała także okazję do wymiany materiałów, doświadczeń, przemyśleń i refleksji nad własnymi metodami pracy wychowawczej.