Azymut na aktywność

                                                                 

 
 
W dniach 14 – 21.08.2012 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży z Polski i Litwy w ramach projektu „Azymut na aktywność”, akcji 1.1. programu „Młodzież w działaniu”.
 
 
W wymianie wzięło udział 16 uczestników, 3 liderów oraz koordynator projektu.
 
 
Głównym celem działań była integracja młodych ludzi, rozwijanie poczucia solidarności i pogłębianie zrozumienia pomiędzy młodzieżą w środowisku międzynarodowym, poznawanie innych kultur a także promowanie podejmowania własnych inicjatyw i aktywności zarówno w lokalnym środowisku jak i na rzecz budowania wspólnej Europy.
 
 
Młodzież realizowała wspólne zainteresowania aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu z elementami technik survivalowych, nabywając przy tym nowe umiejętności, doceniając walory przyrody i potrzebę jej ochrony.
 
 
 
Podczas wymiany młodzież zgłębiała sztukę przetrwania w lesie poznając tajniki przewidywania pogody, pozyskiwania i uzdatniania wody do picia, maskowania i bezgłośnego poruszania się, rozpalania ogniska bez zapałek, budowania szałasu, odnajdywania północnego kierunku oraz wyznaczania azymutu.
 
 
Zajęcia w szkole przetrwania – ścianka wspinaczkowa, most linowy, tyrolka, strzelanie z łuku – uczyły zdrowego współzawodnictwa, pogłębiania relacji międzyludzkich oraz poszanowania i tolerancji dla drugiego człowieka bez względu na dzielące różnice.
 
 
Ponadto uczestnicy wymiany brali udział w grach i zabawach integracyjnych, bawili się przy ognisku, uczyli się udzielać pierwszej pomocy, uczestniczyli w wędrówkach na orientację oraz organizowali wieczorki narodowe czerpiąc wiedzę z bogactwa kulturowego, tradycji i obrzędów innych krajów.
 
 
Młodzież w ramach projektu odwiedziła Lublin zwiedzając najważniejsze zabytki, uczestnicząc w Jarmarku Jagiellońskim i zajęciach edukacyjnych w Muzeum Wsi Lubelskiej.
 
 
W programie znalazło się także zwiedzanie miasta Biała Podlaska oraz Krajobrazowego Parku Narodowego „Podlaski Przełom Bugu”.
 
 
Uwieńczeniem wymiany była zorganizowana uroczysta konferencja prasowa, podczas której młodzi ludzie z Polski i Litwy zaprezentowali nabyte umiejętności, podzielili się wrażeniami oraz wyrazili siebie w części artystycznej.
 
 
Podczas wymiany w Roskoszy uczestnicy projektu z dnia na dzień stawali się drużyną z krwi i kości, mieli szansę oderwać się od rutynowych zajęć, przeżyć prawdziwą przygodę, nauczyć się podstaw survivalu oraz poznać siebie poprzez poznanie i zrozumienie przyrody.
 
 
Ewaluacją projektu na jego uczestników będzie zaplanowana kontynuacja projektu po stronie partnera z Litwy.
 
 
W najbliższym czasie w ramach projektu „Azymut na aktywność” zostanie wydany folder o wymianie przedstawiający kwestie survivalu i główne zagadnienia wymiany.