Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu “Młodzieżowa Akademia Umiejętnosci 2”

 
 
 
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczyna realizację projektu "Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt realizowany będzie w okresie: 01 lipca 2012 – 31 maja2013r.
 
Głównym celem projektu „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2” jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób w wieku 15 – 25 lat oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnienia.
 
Zajęcia przewidziane w projekcie:
 
  • Warsztaty planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej
  • Warsztaty aktywizacji zawodowej
  • Indywidualne badanie predyspozycji zawodowych
  • Szkolenia specjalistyczne
  • Kurs językowy
  • Konkurs zawodowy
Kryteriami kwalifikującymi do udziału w projekcie są:
 
·         wiek 15-25 lat
·         uczestnictwo w OHP,
·         odbywanie przygotowania zawodowego w formie:
o   nauki zawodu w ramach zasadniczej szkoły zawodowej (co najmniej druga klasa w roku szkolnym 2012/2013) lub
o   nauki zawodu w ramach formy rzemieślniczej (co najmniej drugi rok nauki w momencie przystępowania do projektu) lub
o   przyuczenia do wykonywania określonej pracy w ramach gimnazjum.
·         pochodzenie z rodziny/środowiska problemowego, ubogiego, niepełnego.
 
Wszelkie informacje będą udzielane pod numerem tel. 3444117 wew. 313
 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!