Przed międzynarodową wymianą młodzieży

                                                                  
 
 
23 sierpnia 2012 r. odbyło się spotkanie organizacyjne z wychowankami Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy będącymi uczestnikami projektu międzynarodowej wymiany młodzieży "Europa na talerzu" w ramach akcji 3.1 Programu "Młodzież w działaniu".
 

Jest to projekt wymiany wielostronnej grup młodzieży z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, uczestniczyć w nim będzie po 10 uczestników od 14 do 18 lat i po 2 liderów z każdego kraju programu, w sumie 48 osób.

Tematem projektu będzie pogłębianie wzajemnego zrozumienia, nabywanie świadomości europejskiej, poznawanie się i komunikowanie oraz tworzenie dialogu międzykulturowego między grupami z różnych krajów Europy poprzez poznawanie tradycji kulinarnych, połączonych z aktywnym spędzaniem czasu, promowaniem zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania się. 

Uwieńczeniem wymiany będzie zorganizowanie i poprowadzenie kiermaszu smaków z udziałem amatorskich zespołów muzycznych i lokalnej społeczności oraz wydanie międzynarodowej mini książki kucharskiej.

Grupy od kilku tygodni spotykają się w swoich krajach i przygotowują do wymiany – zbierają materiały do prezentacji o swoim kraju, kompletują stroje narodowe i organizują niezbędne elementy na kiermasz smaków.
 
Realizacja projektu będzie miała miejsce w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w dniach od 26.08 do 02.09.2012r.