Zaproszenie do złożenia oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Zamawiający:

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy

Roskosz 23

21-500 Biała Podlaska

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie kursu pedagogicznego dla 9 instruktorów praktycznej nauki zawodu do końca 2014 r. wraz z zakwaterowaniem i całodniowym wyżywieniem.

Kurs pedagogiczny ma na celu przygotowanie instruktorów do prowadzenia zajęć praktyczej nauki zawodu w ramach Pracowni Ginących Zawodów OHP w Roskoszy k/Białej Podlaskiej.

Termin składania ofert:

do dnia 16.12.2014 r. do godz. 14.00

Ofertę proszę złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesłać na adres: Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:eckiwroskosz@ohp.pl