Zakończenie projektu „Akcja aktywizacja – YEI”

12 września 2017 roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończono realizację projektu „Akcja aktywizacja – YEI”, w którym udział wzięło 10 beneficjentów w wieku 18 – 24 lata. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Młodzież w trakcie realizacji projektu uczestniczyła w kursie komputerowym ECDL, który zakończył się uzyskaniem certyfikatu uznawanego we wszystkich państwach Unii Europejskiej, kursie języka angielskiego, zajęciach z zakresu poruszania się po rynku pracy, które prowadzili doradcy zawodowi zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy, ponadto młodzi ludzie zdobyli kwalifikacje i doświadczenie zawodowe poprzez udział w kursach zawodowych.

Ostatnim bardzo ważnym etapem dla uczestników projektu były trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców, podczas których beneficjenci mieli możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy, a także nabycia nowych umiejętności specyficznych dla danego zawodu. Staże realizowane były u lokalnych przedsiębiorców w zawodzie: sprzedawca – kasjer oraz kosmetyczka.

W ramach projektu młodzież miała zapewnione wyżywienie, dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia jak również ubezpieczenie.

Celem głównym realizowanego projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz podjęcie zatrudnienia.