Wizyta przygotowawcza projektu „Wolontariat – dobry wybór”

W dniach 11-12.09.2017 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się wizyta przygotowawcza projektu „Wolontariat – dobry wybór”, realizowanego w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEN.

W wizycie uczestniczyli Dyrektorzy oraz liderzy organizacji partnerskich biorących udział w projekcie z Polski i Litwy, przedstawiciele grupy polskiej, specjalista ds. wymiany międzynarodowej i koordynator projektu.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono obowiązki formalne grup partnerskich, sposób komunikacji, harmonogram i metody zaplanowanych działań, kwestie bezpieczeństwa i zakres odpowiedzialności związany z jego zapewnieniem, budżet projektu, organizację wymiany z uwzględnieniem jadłospisu i zakwaterowania a także opracowano regulamin i ustalono szczegóły dotyczące rozliczeń finansowych i dokumentacji księgowej. Ponadto liderzy organizacji partnerskich wraz z koordynatorem projektu podsumowali dotychczas zrealizowane działania przygotowawcze oraz omówili wszelkie kwestie, które pozostały do przeprowadzenia przed rozpoczęciem wymiany, która odbędzie się w dniach 24 – 30 września 2017 r.

Spotkanie było także świetną okazją do rozmowy o wspólnych przyszłych planach, pomysłach, do uściśnienia współpracy i pogłębienia wzajemnych relacji.

“Wolontariat – dobry wybór” to projekt międzynarodowej wymiany młodzieży z Polski i Litwy wieku 15-19 lat, w którym uczestniczą w sumie 24 osoby. Tematem projektu jest nawiązywanie dialogu międzynarodowego, promowanie wolontariatu i aktywnych postaw w swoich społecznościach poprzez wspólne zainteresowania technikami dziennikarskimi.