Zajęcia z psychologiem w ramach projektu “Nowe perspektywy 2”

       W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja ogólnopolskiego projektu systemowego „Nowe perspektywy 2”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniach 27 – 30 września 2013 r. młodzież w wieku 18 – 25 lat uczestniczyła w pierwszych zajęciach w ramach grupowego wsparcia psychologicznego. Celem zajęć było wzmocnienie kompetencji społecznych, budowanie zaufania wobec grupy oraz nauka radzenia sobie trudnych sytuacjach życiowych celem podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia. W ramach projektu młodzież ma zapewnione ubezpieczenie NNW, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

        Koordynatorem projektu jest Katarzyna Bancarzewska, a wychowawcami grupy A: Elżbieta Maliszewska i Sylwia Olkowska oraz grupy B: Mariola Mirońska i Katarzyna Deneko.

DSC_1809

 

 

DSC_1823