Zajęcia z doradcami

 
29 stycznia 2013 r. w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP przy ul. Sikorskiego 5 odbyły się zajęcia grupowe prowadzone przez doradców zawodowych z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.
 
 
W zajęciach grupowych wzięło udział 20 uczestników.
 
 
Doradcy zawodowi przeprowadzili testy osobowości zawodowych a także testy predyspozycji zawodowych.
 
 
Zajęcia miały na celu poznanie predyspozycji uczniów, przygotowanie do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia na rynku pracy a także rozwijania umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery  zawodowej.