Zimowe ptakoliczenie

 
27 stycznia 2013 r. wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „IX Zimowe Ptakoliczenie”.
 

Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) to cykliczna, ogólnopolska akcja wzorowana na brytyjskiej, niezwykle popularnej imprezie "Big Garden Birdwatch", która zawsze odbywa się w ostatni weekend stycznia. Polega ona na liczeniu przez obserwatorów-amatorów ptaków żyjących zimą na danych terenach w pobliżu człowieka. W całej Polsce w akcji organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wzięło udział kilka tysięcy osób.
 
 
Było to już drugie „ptakoliczenie”, w którym wzięła udział młodzież ECKiW OHP. Do tegorocznej akcji wychowankowie OHP zaprosili kolegów z Gimnazjum w Ciciborze Dużym. Ogółem w imprezie wzięło udział 38 osób.
 
 
Zadaniem młodzieży biorącej udział w akcji było odnotowanie na specjalnym formularzu wyników godzinnej obserwacji dokonanych pod nadzorem przewodnika Jarosława Mydlaka z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, nauczycielki biologii Ewy Makowskiej, nauczyciela Łukasza Kozioł oraz wychowawców ECKiW OHP Waldemara Golanko i Jerzego Horbowca.
 
 
Młodzież uczestnicząca w projekcie przed wyjściem do parku otrzymała pełną wiedzę na temat ptaków gniazdujących dotychczas na terenie parku i w jego najbliższej okolicy. Do pomocy zabrano atlasy. Ze względu na bardzo niską temperaturę (około minus 20 st. Celsjusza), możliwość obserwacji była mocno ograniczona. Częściej znajdowano ślady świadczące o obecności i żerowaniu określonych gatunków niż same ptaki. Ogromna wiedza przewodnika Jarosława Mydlaka pozwoliła precyzyjnie określić na podstawie pozostawionych śladów jakie ptaki w danym miejscu żerowały lub stały się ofiarą drapieżników.
 
 
Stwierdzono występowanie 20 gatunków ptaków. Przy pomocy lunety i lornetek, z ciekawszych przedstawicieli fauny parku i otuliny leśnej, zaobserwowano obecność jednego puszczyka /sowa szara/, dwóch myszołowów włochatych, jednego dzięcioła czarnego, krogulca oraz trzynaście jemiołuszek.
 

Akcja "Zimowe Ptakoliczenie" była okazją nie tylko do doskonałej zabawy i relaksu, ale i przyczyniła się do poznania dynamiki i trendów zachodzących w przyrodzie tuż obok nas. Zakończyła się wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
 

Wyniki obserwacji przesłano do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które jest koordynatorem krajowym akcji. Ostateczne dane będą dostępne na stronie internetowej OTOP pod koniec marca. Dzięki wynikom dostarczanym przez uczestników akcji dowiemy się jakie ptaki najczęściej można spotkać w naszych parkach i ogrodach.