Zajęcia edukacyjne z zakresu RKO

W terminie 1-18 marca b.r. młodzież z ECKiW w Roskoszy uczestniczyła w cyklu zajęć: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i osób dorosłych”. Celem zajęć było uświadomienie młodzieży, że dzięki znajomości podstawowych zasad RKO jesteśmy w stanie uratować czyjeś życie oraz poznanie tych zasad.

Według najnowszych danych statystycznych, choroby serca są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, w 60% jest nagłe zatrzymanie krążenia. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia jest więc kluczowym działaniem przed przyjazdem karetki pogotowia, a uczenie młodzieży w zakresie RKO jest niezmiernie istotne, ponieważ w młodszym wieku łatwiej przyswaja się i zapamiętuje wiedzę i umiejętności praktyczne, które mogą przyczynić się do zmniejszenia śmiertelności. Pomimo tego, iż wcześniej podjęte działania mogą uratować czyjeś życie, większość ludzi nie przywiązuje wagi do upowszechnienia RKO. Dlatego też istnieje pilnie potrzeba edukowania młodzieży w tym kierunku.   

Dzięki udostępnieniu przez Szkołę Rzemieślniczą nowo zakupionego sprzętu, tj. nowoczesnego fantomu do resuscytacji z możliwością podłączenia do komputera, zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków. Młodzież ćwicząc na tak profesjonalnym sprzęcie miała okazję sprawdzić, czy potrafi prawidłowo udrożnić drogi oddechowe, przeprowadzić pośredni masaż serca, wykonać oddechy ratownicze. Następnie młodzież miała możliwość odczytania wykonywanych przez siebie czynności na wykresie, który rejestrował prawidłowość wykonywanej resuscytacji.

Wychowankowie chętnie i bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne zaprezentowali na spotkaniu z Zarządem Cechu i Dyrekcją Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, do której uczęszczają.

Zajęcia, które przeprowadziła wychowawczyni Mariola Mirońska, z pewnością przydadzą się naszym wychowankom i być może pozwolą im uratować kiedyś ludzkie życie.