Zajęcia adaptacyjne w internacie

Pierwsze dni rozłąki z domem, rodziną często bywają dla młodych ludzi bardzo trudne. Problemy związane z adaptacją pojawiają się przy zmianie szkoły i jednoczesnym zamieszkaniu z daleka od domu rodzinnego i środowiska lokalnego, odłączeniu od osób, z którymi wychowanek jest związany emocjonalnie. Wiąże się to ze zmianą dotychczasowego trybu życia, przyzwyczajeń, obowiązków oraz koniecznością podporządkowania się nowym regułom. Dlatego rzeczą naturalną i jednocześnie konieczną staje się pomoc kadry wychowawczej w zaaklimatyzowaniu i zakorzenieniu się nowych wychowanków w internacie, który z dnia na dzień ma się stać drugim domem. To w jaki sposób młody człowiek zapamięta swoje pierwsze dni pobytu w internacie, będzie rzutować na postępy w jego adaptacji. W dniu 3 września 2018 roku młodzież zapoznała się z internatem, zwiedziła wszystkie pomieszczenia, poznała regulamin obowiązujący w placówce oraz zasady w niej panujące.

Chcielibyśmy, aby każdy mieszkaniec internatu czuł się w nim bezpiecznie w pełni akceptowany, jednocześnie chcielibyśmy ułatwić młodym ludziom zniwelować stres związany z opuszczeniem domu rodzinnego oraz sprawić aby dobrze czuli się w nowym środowisku.

Edyta Trębicka