Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy

W dniu 11.05.2022 r. młodzież ECKiW OHP w Roskoszy uczestniczyła w warsztatach z zakresu  udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty przeprowadzili przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego „eRka” działającego przy Zakładzie Ratownictwa Medycznego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Celem zajęć było uświadomienie młodzieży, że dzięki znajomości podstawowych zasad jesteśmy w stanie uratować czyjeś życie.

Niespodziewane zatrzymanie krążenia jest jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnej śmierci w  naszym kraju, dlatego też edukacja z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest ogromnie ważna, ponieważ właściwie wykonana niejednokrotnie decyduje o uratowaniu ludzkiego życia.

Podczas warsztatów, młodzież ćwicząc na fantomie, miała okazję nauczyć się jak prawidłowo udrożnić drogi oddechowe, przeprowadzić pośredni masaż serca, wykonać oddechy ratownicze a także ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród wychowanków, którzy chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.  Nabyta przez  nich  wiedza i umiejętności z pewności przydadzą się im w codziennym życiu.

Mariola Mirońska , Aneta Zajączkowka – Stadnicka