Dzień Europy

W dniu 9 maja 1950 roku francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman w swoim przemówieniu zainicjował zjednoczenie Europy. Plan Schumana zapoczątkował nową formę współpracy gospodarczej w Europie. Na pamiątkę tego wydarzenia 9 maja obchodzony jest Dzień Unii Europejskiej formalnie nazywany Dniem Europy.

Z okazji Dnia Europy wychowankowie ECKiW OHP wzięli udział w warsztatach dotyczących Unii Europejskiej, w trakcie których samodzielnie wyszukali informacje na temat państw członkowskich i wykonali plakat z flagą Unii.

Dzięki zajęciom młodzież poszerzyła swoją wiedzę na temat państw Unii Europejskiej i jej działalności.

Podczas dyskusji uczestnicy zajęć doszli także do wniosku, że bez względu na różnice kulturowe, odmienne poglądy i religie oraz tradycje poszczególnych państw, Europejczyków łączą wspólne wartości takie jak: poszanowanie godności ludzkiej, wolności, prawa, wzajemny szacunek i tolerancja.

                                         Małgorzata Bandzerewicz, Sylwia Szydłowska, Joanna Róg