W Łagiewnikach rozpoczęliśmy nowy rok szkoleniowy

W środę 11 października  2017 roku młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wraz z Dyrektorem ECKiW OHP Karolem Sudewiczem oraz wychowawcą Panią Renatą Golczewską uczestniczyła w Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego Ochotniczych Hufców Pracy 2017/2018 w Centrum Jana Pawła II  w krakowskich Łagiewnikach – miejscu, w którym podczas okupacji Karol Wojtyła  pracował  w zakładach chemicznych  ,,Solvay”.

Przed mszą św. uczestnicy OHP oraz zaproszeni goście mogli zwiedzić  Muzeum Jana Pawła II, gdzie znajdują się pamiątki oraz osobiste przedmioty św. Jana Pawła II min. sutanna, w której był ubrany papież w dniu zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku, oraz przedmioty ofiarowane Ojcu Świętemu w trakcie pielgrzymek i wieloletniej posługi kapłańskiej.

Pierwsza część uroczystości odbyła się przy pomniku św. Jana Pawła II. Po wysłuchaniu hymnu państwowego, słów powitania przybyłych gości, wyróżnionej kadrze OHP wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody laureatom Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Absolwenta Roku OHP. Wojewoda Małopolski, Komendant Główny OHP i jego zastępca oraz Małopolski Wojewódzki Komendant OHP złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła w podziękowaniu za szóstą rocznicę ustanowienia patronatu nad młodzieżą Ochotniczych Hufców Pracy.

Następnie uczestnicy pielgrzymki, prowadzeni przez Reprezentacyjną Orkiestrę Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz poczty sztandarowe udali się do Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie odbyła się msza św. w intencji Ochotniczych Hufców Pracy. W czasie mszy św. uczestnicy pierwszego rocznika złożyli ślubowanie, zaś Akt Zawierzenia OHP św. Janowi Pawłowi II odczytał Komendant Główny OHP. Po uroczystym błogosławieństwie uczestnicy wyruszyli w stronę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, aby pod krzyżem złożyć kwiaty i pomodlić się w intencji Ochotniczych Hufców Pracy.

Będąc w miejscach związanych z naszym patronem – św. Janem Pawłem II, nie zapomnieliśmy o duchowym wymiarze naszego tam pobytu – w każdym z tych miejsc polecaliśmy w modlitwie nas samych, nasze rodziny, jak również dyrekcję, nauczycieli, pracowników ECKiW OHP w Roskoszy  oraz szkół z nami współpracujących.

Pełni zadumy i refleksji wyruszyliśmy w stronę Krakowa, aby zwiedzić najważniejsze zabytki dawnej stolicy Polski.

Renata Golczewska