Lord Jim inspiruje

Wychowanek Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Piotr Ajziuk wziął udział w konkursie plastycznym inspirowanym książką Josepha Conrada-Korzeniowskiego pt. ,,Lord Jim”.

Organizatorem konkursu był Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim pod patronatem LWK OHP.

Celem konkursu było promowanie twórczości Josepha Conrada–Korzeniowskiego, ukazanie jego niezwykłego życiorysu i postaw patriotycznych wobec Ojczyzny w czasie zaborów, a także poglądów proeuropejskich, które jego zdaniem były najlepszym zabezpieczeniem wszystkich naszych bogatych  a jednocześnie tak różnorodnych kultur narodowych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.10.2017 r.  Życzymy naszemu uczestnikowi powodzenia.