VICTORIA 1920

Chociaż Bitwa Warszawska rozegrana w sierpniu 1920 r. na przedpolach Warszawy była decydującą bitwą wojny polsko-bolszewickiej  to jednak walki toczyły się w różnych miejscach naszej Ojczyzny, również na Południowym Podlasiu.

Sto lat temu – 3 sierpnia 1920 roku, w okolicy Roskoszy, nad rzeką Klukówką, batalion zapasowy 34. Pułku Piechoty powstrzymał nacierające na Białą Podlaską wojska bolszewickie. Oddziały Armii Czerwonej zostały powstrzymane przez wojsko i tutejszych mieszkańców.

Chcąc upamiętnić ten fakt historyczny, na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą wydarzeniom obronnym z roku 1920. Takie działania przywracają pamięć o bohaterach i wydarzeniach sprzed lat i pokazują młodzieży jak ważna jest pamięć historyczna.

Odsłonięcie tablicy to wspólna inicjatywa: Nadleśnictwa Biała Podlaska, 23. Batalionu Lekkiej Piechoty oraz Bialskiego Batalionu Drużyn Strzeleckich oraz Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

W wydarzeniu uczestniczyła młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy, służby mundurowe, duchowieństwo oraz zaproszeni goście i licznie zebrani mieszkańcy wsi Roskosz i Cicibór Duży.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył ks. Dziekan Marian Daniluk, zaś kazanie wygłosił badacz historii tego regionu ks. Por. Dr hab. Sławomir Bylina. Przypominając historię bitwy znad Klukówki w roku 1920 nawiązał do czasów nam współczesnych, w których też możemy i powinniśmy bronić najwyższych wartości tj.: BÓG-HONOR- OJCZYZNA. Następnie przedstawiciele fundatorów, dokonali symbolicznego odsłonięcia tablicy a zebrani goście złożyli kwiaty i znicze.

Po uroczystości wykonano pamiątkową fotografię a dyrektor ECKiW dr Karol Sudewicz, zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek, przygotowany przez młodzież uczącą się w warsztatach gastronomicznych OHP.

Chcemy aby tablica i to miejsce przypominały wszystkim odwiedzającym a w sposób szczególnym młodemu pokoleniu, że to dzięki bohaterstwu naszych dzielnych poprzedników, możemy żyć i rozwijać się w wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej.