Brzeska integruje się

Działania integrujące stanowią ważny czynnik szeroko rozumianych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych.

Dnia 22 września wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy kształcący się w Zespole Szkół  Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym. Elementem podnoszącym atrakcyjność spotkania była wizyta doradcy zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy w Białej Podlaskiej.

Wychowawcy na tą okoliczność przygotowali wiele ćwiczeń, które miały za zadanie zwiększenie spójności grupy, komunikacji między sobą a przede wszystkim stworzenia poczucia bezpieczeństwa we własnej klasie. Bloki przygotowanych zajęć służyły szybkiemu poznaniu się klasy, wzajemnej akceptacji, szacunku oraz tworzeniu odpowiednich warunków do nawiązywania przyjaźni i zdrowych relacji. Dzięki tej imprezie uczniom będzie dużo łatwiej odnaleźć się nie tylko w szkole, którą już zdążyli poznać, ale też wśród innych pierwszoklasistów.

Na uczestników spotkania czekał wyśmienity bigos przygotowany przez instruktorów praktycznej nauki zawodu z ECKiW OHP, słodki poczęstunek..

Wierzymy, że dla młodzieży były to niezapomniane chwile z wieloma atrakcjami, a nam wychowawcom udało się choć trochę uczniów zintegrować.