Uczą się j. angielskiego

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja kursu języka angielskiego, zajęcia realizowane są w ramach projektu zagranicznych staży zawodowych finansowanego ze środków programu Erasmus +.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach młodzież ma możliwość nauczyć się podstaw języka angielskiego oraz zaznajomić z terminologią specjalistyczną w zawodzie, którego uczy się w szkole.

Ośmioosobowa grupa młodzieży biorąca udział w kursie to wychowankowie ECKiW OHP w Roskoszy, kształcący się w zawodach: kucharz oraz cukiernik, którzy wraz z kadrą wychowawczą w styczniu 2024r. wyjadą na dwutygodniowy staż zawodowy na Węgry.

Uczestnicy projektu będą mieli okazję zdobywać doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w placówce kształcenia zawodowego. Dzięki takim działaniom młodzież uzupełni wiedzę i umiejętności nabyte w szkole, jak również będzie rozwijać umiejętności praktyczne w zakresie posługiwania się językiem obcym. Dla większości uczestników będzie to pierwszy tego rodzaju wyjazd, więc tym bardziej z wielkim zaangażowaniem biorą udział w przygotowaniach do realizacji stażu.

Dodatkowo przed wyjazdem na staż młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach w ramach wsparcia pedagogicznego, kulturowego oraz w zajęciach z zakresu edukacji cyfrowej i ekologicznej. Na spotkaniach omawiane będą kwestie dotyczące dziedzictwa kulturowego, zwyczajów narodowych, komunikacji, mowy ciała jak również szeroko pojętej współpracy w grupie – szczególnie międzykulturowej. Bardzo istotne jest aby wszyscy uczestnicy wypracowali w sobie postawę otwartości i pozytywnego nastawienia, co pomoże łatwiej odnaleźć się w międzynarodowym środowisku.

ECKiW OHP w Roskoszy realizując działania przewidziane w projekcie stażowym przestrzega standardy jakości Erasmusa, co umożliwi wszystkim uczestnikom zdobycie właściwych doświadczeń w zakresie mobilności oraz efektów uczenia się.