Ewakuacja próbna w internacie ECKiW OHP

W dniu  07 listopada 2023r.  w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Białe Podlaskiej odbyła się próbna ewakuacja pracownikowi i uczestników stacjonarnych.

W ramach ćwiczeń młodzież miała możliwość doskonalenia umiejętności, zachowania się w sytuacji wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Przeprowadzona akcja nie była zapowiedziana, a dodatkowym utrudnieniem było sztuczne zadymienie budynku.

Scenariusz przewidywał odnalezienie i wyprowadzenie poszkodowanych na zewnątrz internatu.

Po przeprowadzonej ewakuacji alarm został odwołany i uczestnicy bezpiecznie mogli wrócić do swoich pokoi.

Cała ewakuacja przebiegała sprawnie według określonych procedur, które obowiązkowe przypominane są naszej młodzieży co roku.

Nad prawidłowym przebiegiem ewakuacji czuwali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej do których kierujemy ogromne podziękowania i brawa za profesjonalizm.

Mariola Mirońska, Aneta Zajączkowska- Stadnicka,

Małgorzata Bandzerewicz, Maciej Bechta, Edyta Trębicka