Tydzień Kariery Zawodowej

20 października 2011 r. wychowankowie ECKiW OHP w Roskoszy pod opieką wychowawczyni Marioli Mirońskiej i pedagog Edyty Trębickiej wzięli udział w III Ogólnopolskim Tygodniu Kariery Zawodowej.

Spotkanie przeprowadzili doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej i pracownicy Młodzieżowego Biura Pracy OHP. Spotkanie miało miejsce w  siedzibie Wojewódzkiego  Urzędu Pracy Filia w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 14.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania szczegółowego zakresu usług świadczonych przez CEiPM OHP i Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej. Młodzież została zapoznana z podstawowymi zasadami funkcjonowania rynku pracy, aktywnego poruszania się po nim, oczekiwaniami pracodawców wobec pracowników oraz ze wzorami dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy mieli również okazję w ramach indywidualnych porad wykonać szereg testów, które umożliwią samopoznanie oraz dalszy rozwój, poprzez zbadanie predyspozycji zawodowych wspomagających proces planowania dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony naszych wychowanków, którzy wykazywali duże zaangażowanie i chęć uczestnictwa w tego typu zajęciach.