Inauguracja studiów podyplomowych w Roskoszy

 

W dniu 20.10.2011r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w  Roskoszy rozpoczęto realizację studiów podyplomowych z zakresu: „Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej”.
 
 
Studia podyplomowe realizowane są w ramach wdrażanego projektu „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo – wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy”, w ramach Działania 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
 
Uczestnikami/uczestniczkami studiów podyplomowych jest kadra opiekuńczo-wychowawcza OHP.
Udział kadry w zajęciach pogłębi, zmodyfikuje i uaktualni jej kompetencje w kwestii przygotowania psychologiczno – pedagogiczno – prawnego w zakresie świadczenia pomocy, wczesnej diagnozy i interwencji kryzysowej oraz projektowania i wdrażania nowych, kreatywnych strategii postępowania.
 
 
Studia podyplomowe będą obejmowały następujące obszary tematyczne: wczesna diagnoza i praktyka interwencyjna; efekty terapeutyczne; uwarunkowania i mechanizmy procesów adaptacji oraz zmagania się ze stresem i sytuacjami traumatycznymi; umiejętne budowanie kontaktu jak również prowadzenia komunikacji interpersonalnej.