Turniej tenisa stołowego

27 lutego 2017  r. w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbył się turniej tenisa stołowego, w którym uczestniczyło dziesięciu wychowanków ECKiW OHP.

Każdemu uczestnikowi został losowy przyporządkowany przeciwnik. Spotkania rozgrywane były do dwóch wygranych setów.

I miejsce zajął Jakub Kościuczyk, drugie Cezary Panasiuk a  III miejsce wywalczyła Kamila Klamerek. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody.

Sportowy wieczór upłynął w miłej  i koleżeńskiej atmosferze z zachowaniem zasad „fair play”.