Stop dla dopalaczy

Niebezpieczeństwo związane z zażywaniem dopalaczy było tematem spotkania, w którym w dniu 13 października 2010 roku uczestniczyła młodzież Ochotniczych Hufców pracy klas pierwszych, ucząca się w Rzemieślniczej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej. Pogadankę o dopalaczach poprowadziła Ilona Wierzejska z Komendy Miejskiej Policji.

 
Wiedza na temat ryzyka związanego z używaniem „dopalaczy” jest bardzo ograniczona, ale wiele wskazuje na to, że przyjmowanie tych substancji wiąże się z ryzykiem zdrowotnym, w tym także z uzależnieniem. Odnotowano coraz liczniejsze, również w Polsce, przypadki powikłań zdrowotnych po zażyciu „dopalaczy”, które wymagały interwencji lekarskich i hospitalizacji. Pojawiły się również przypadki zgonów. W składzie dopalaczy mogą występować substancje nielegalne, w tym narkotyki o wysokim potencjale uzależniającym. Zagrożenie związane z używaniem substancji psychoaktywnych jest szczególnie wysokie w przypadku młodych osób, których organizmy są niezwykle podatne na wszelkie szkody zdrowotne. „Dopalacze” mogą być również substancjami wprowadzającymi młodzież w świat narkotyków.
 

Dzięki udzielonym informacjom młodzież uświadomiła sobie jakie są zagrożenia i szkodliwość dla organizmu jakie niesie ze sobą zażywanie środków odurzających.