Spotkanie pracowników ECKiW z Komendantem Głównym OHP

17 lutego 2016 r. Komendant Główny OHP Marek Surmacz spotkał
się z pracownikami Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w
Roskoszy.

ohp R4

Podczas spotkania zaprezentowano działalność ECKiW OHP oraz
omówiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Centrum.