Spotkanie kadry kierowniczej OHP z Sekretarzem Stanu w MRPiPS

17 lutego 2016 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed spotkał się z kadrą kierowniczą Ochotniczych Hufców Pracy. Spotkanie, z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, odbyło się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

ohp R125

Wzięli w nim udział również zastępcy Komendanta Głównego OHP Renata Wicha i Wojciech Szewczyk, Wojewódzcy Komendanci OHP i ich zastępcy, dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania oraz dyrektorzy biur Komendy Głównego OHP.

ohp R123

Minister Stanisław Szwed zapewnił, że OHP są instytucją potrzebną, mającą duży potencjał, z którego należy umiejętnie korzystać. Podkreślił rolę i znaczenie OHP zarówno w obszarze kształcenia i wychowania, jak i rynku pracy. Przed OHP, zdaniem pana ministra, wiele ważnych zadań, w tym tych związanych z podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawą wprowadzającą program „Rodzina 500+”.

ohp R147

Przy okazji spotkania Sekretarz Stanu Stanisław Szwed zwiedził wioskę  ginących zawodów, która powstała na terenie CKiW w Roskoszy w 2015 roku na potrzeby realizacji projektu pn. „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ohp R143

ohp R136