Spotkanie informacyjne dla organizatorów wymian młodzieży

Z udziałem ministra Tadeusza Sławeckiego pełniącego jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Dyrektora Zarządzającego PNWM Pawła Morasa oraz Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora odbyło się 17 kwietnia 2015 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy spotkanie informacyjne dla nauczycieli i organizatorów wymian.

DSC_1696

Podczas spotkania Kierownik Referatu Wspierania Wymiany Szkolnej Jarosław Brodowski zaprezentował aktualną ofertę PNWM oraz podstawowe informacje na temat organizowania polsko-niemieckich oraz trójstronnych projektów wymiany młodzieży, składania i rozliczania wniosków o dotację a także wsparcia finansowego i merytorycznego przez PNWM.

DSC_1698

W drugiej części spotkania wystąpił Grzegorz Kucharyk z Narodowej Agencji Programu Erasmus +, który omówił najważniejsze zagadnienia związane ze składaniem i rozliczaniem wniosków o dotację oraz oferowanym przez Program Erasmus + wsparciem finansowym dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu.

DSC_1701

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób z terenu województwa lubelskiego reprezentujących samorządy, jednostki OHP i inne instytucje zajmujące się problematyką młodzieży.