„Roskoszne Wilno” w Roskoszy

Już od miesiąca w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy realizowany jest projekt „Roskoszne Wilno”, finansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEiN. Grupy uczestników z ECKiW OHP w Roskoszy i organizacji partnerskiej z Litwy spotykają się w swoich organizacjach, przygotowując się do międzynarodowej wymiany młodzieży, która odbędzie się w dniach: 28.05 – 03.06.2023r. w Centrum w Roskoszy.

Głównym celem projektu jest poznawanie przez uczestników wspólnego dziedzictwa kulturowego i inspirowanie lokalnej społeczności do zainteresowania się polsko-litewskim dziedzictwem i wspólną historią obu narodów na przykładzie miasta stołecznego Wilna. Cel te będzie realizowany przez przygotowywane obecnie prezentacje, warsztaty praktyczne, gry i zabawy, quizy, zorganizowanie wystawy o Wilnie, konkursu plastycznego „Wilno-700 lat”. Ważnym wydarzeniem projektu będą warsztaty dla dzieci i młodzieży o tematyce wileńskiej, podczas których uczestnicy będą mogli zaprezentować owoce wspólnych przygotowań i pracy w międzynarodowej grupie, do czego już teraz się przygotowują.

Do 28 maja bieżącego roku uczniowie klas I – VI mogą wziąć jeszcze udział w konkursie „Wilno – 700 lat. Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie Centrum: https://eckiw-roskosz.ohp.pl/wilno-700-lat-miasta-konkurs-plastyczny/