Rok szkolny 2008/2009 rozpoczęty

Rozpoczęty pierwszego września 2008 r. rok szkolny 2008/2009 to dla Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy ogromne wyzwanie z uwagi na nowo utworzoną strukturę organizacyjną jednostki. Decyzją Komendanta Głównego OHP ECKiW OHP w Roskoszy wchłonęło funkcjonujący do 1 września 2008 r. hufiec 3-8 (130 osób) oraz na mocy porozumienia z Cechem Rzemiosł Różnych powiększyło liczbę uczestników OHP o dodatkowe 230 osób. Takim oto sposobem potencjał organizacyjny dotychczasowo działającej jednostki zwiększył się ponad dziesięciokrotnie. Aktualnie ilość uczestników OHP wynosi 370 uczniów szkół zawodowych zatrudnionych na statusie młodocianego pracownika.

Podpisane przez szkoły oraz zakłady pracy porozumienia o współpracy dają ogromną szansę edukacji oraz wszechstronnego rozwoju uczestnikom OHP.

W nowo wybudowanym obiekcie w Białej Podlaskiej przy ul. Sikorskiego 5 powstał komfortowo wyposażony internat dla 25 najbardziej potrzebujących uczestników OHP.

Tak przygotowani, z nowymi siłami i zapałem przystąpiliśmy do realizacji niełatwych zadań statutowych OHP.


Nowe szkoły, nowe zakłady, nowa młodzież, nowi wychowawcy.

Życzcie nam szczęścia i powodzenia bo będzie ono nam wszystkim potrzebne…