Nowy projekt

 

 
      

 

"SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ"

to nowy projekt, który będzie realizowany przez
Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowanie OHP w Roskoszy.

       Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież w wieku 18-25 lat nieaktywną zawodowo będącą w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej. Oferta jest skierowana do osób nie posiadających kwalifikacji zawodowych, wymagających nabycia podstawowych umiejętności w drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego (kursu). W ramach szkolenia beneficjenci odbędą niezbędne praktyki zawodowe u pracodawców.
       Uczestnikom projektu bezpłatnie zapewniamy ubezpieczenie, wyżywienie w trakcie trwania zajęć a także częściowy zwrot kosztów dojazdu.

        Realizacja projektu planowana jest w okresie od czerwca  do listopada 2008 roku.


Wykaz zajęć w ramach projektu:

Trening psychologiczno-integracyjny
Indywidualne poradnictwo psychologiczne
Zajęcia z prawnikiem z zakresu prawa pracy
Zajęcia grupowe oraz indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
Szkolenia i kursy z zakresu ABC przedsiębiorczości
Profesjonalne szkolenie komputerowe ECDL (certfikat dla 1/4 uczestników)
Podstawowy kurs komputerowy (dla wszystkich uczestników niekorzystających z kursu ECDL)
Kurs języka obcego
Szkolenia zawodowe
Praktyki zawodowe

Ponadto 1/3 uczestników projektu skorzysta dodatkowo
z kursu prawa jazdy Kat. B


Informacji na temat projektu udziela pani Katarzyna Tomaszewska

Kontakt tel. 083  344 41 17 w. 309 w godz. 7.30 – 15.30ECKiW OHP w Roskoszy

Roskosz 23

21-500 Biała Podlaska