Przy wigilijnym stole

(…) Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie.

Matka Teresa z Kalkuty

       
 

              20 grudnia 2013 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się z udziałem Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora uroczyste spotkanie wigilijne, na które przybyli wychowankowie i pracownicy ECKiW OHP oraz zaproszeni goście.

Komendant Główny OHP Pan Marian Najdychor złożył Wszystkim zaproszonym Gościom życzenia świąteczne.

 Z zaproszonych gości udział wzięli: Andrzej Pawlina Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim, Marek Doroszuk Dyrektor Centrum Edukcji i Pracy w Białej Podlaskiej, Proboszcz pobliskiej Parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Hrudzie ks. mgr Jarosław Grzelak a także przedstawiciele wielu instytucji, którzy niejednokrotnie służyli pomocą ECKIW OHP w Roskoszy m.in.:  Zbigniew Łaziuk Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej, Edward Tymoszyński Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej, Sławomir Miroński Kierownik Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, Paweł Jakubowicz Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Międzyrzecu Podlaskim, Dyrektorzy szkół współpracujący z ECKiW OHP,  Krzysztof Trembicki Zastępca Dyrektora Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie oddział w Białej Podlaskiej, Alicja Ocimek doradca zawodowy w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej, Ewa Razukiewicz Starszy Kurator Sądowy w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej oraz Anna Stefaniuk główny specjalista ds. hodowli koni w Janowie Podlaskim.

Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Pan Mariusz Filipiuk powitał wszystkich i złożył świąteczne życzenia

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Mariusz Filipiuk, który powitał wszystkich zebranych i podziękował za liczne przybycie.  Następnie Komendant Główny OHP Marian Najdychor złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne i noworoczne, a osiemnastu najbardziej wyróżniającym się uczestnikom OHP wręczył nagrody. Za wzorową postawę etyczno-moralną, pracę na rzecz środowiska, dobre wyniki w nauce oraz stuprocentową frekwencję nagrody otrzymali: Przemysław Przyłucki, Izabela Sadecka, Paweł Kowaluk, Edyta Szyc, Katarzyna Tyszewska, Zuzanna Bartoszuk, Patryk Karpiński, Kamil Wiński, Edyta Niepogodzińska, Rafał Kułakowski, Piotr Jankowski, Michał Piotrowski, Edyta Węgierkiewicz, Grzegorz Głowacki, Dorota Krukowska, Agata Ossowska, Justyna Gierczuk, Justyna Bąk.

_MG_4946-2

 Po oficjalnych wystąpieniach poproszono o modlitwę księdza Jarosława Grzelaka proboszcza parafii w Hrudzie.

Później wszyscy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne oraz noworoczne.

najważniejsza częścią wieczoru były życzenia i wspólne dzielenie się opłatkiem

W czasie konsumpcji tradycyjnych polskich dań wigilijnych, Olga Dawidziuk wychowawczyni ECKiW OHP w Roskoszy, śpiewała piękne polskie kolędy.