Posiedzenie Rady Programowej ECKiW OHP

23 marca 2012 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się posiedzenie Rady Programowej ECKiW OHP.
 
W spotkaniu wzięli udział:  Starosta Bialski Tadeusz Łazowski, Dyrektor ECKiW OHP Stanisław Podymski, Dyrektor Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej Stanisław Czech, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Biała Podlaska Anna Kaliszuk, Dyrektor Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej Małgorzata Kadłubowska, przedstawiciel BCK Marta Cholewińska, Dyrektor ZDZ w Białej Podlaskiej Henryk Zacharuk, Kierownik Szkolenia Praktycznego ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej Alicja Ocimek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej Halina Mincewicz, Zastępca Naczelnika Wydziału Sztabu Policji w Białej Podlaskiej Robert Cybulski, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Marianna Tumiłowicz, dziennikarz i animator Regionalnego Ośrodka EFS w Białej Podlaskiej Ewa Koziara oraz dziennikarz z Katolickiego Radia Podlasia Sebastian Zimnicki.
 
Posiedzenie Rady Programowej otworzył Dyrektor ECKiW OHP Stanisław Podymski, który przedstawił bieżące informacje o realizowanych zadaniach i przedsięwzięciach, nakreślił plany rekrutacji młodzieży na rok szkolny 2012/2013, omówił uwarunkowania pracy z młodzieżą oraz działalność w zakresie współpracy międzynarodowej – projekty EFS i „Młodzież w działaniu”.
 
 
Specjalista ds. wymiany międzynarodowej Małgorzata Zając zaprezentowała działalność ECKiW OHP w zakresie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży a zwłaszcza zrealizowane w roku 2011 projekty „Smaki tradycji” i „Boże Narodzenie bez granic” oraz przedstawiła planowaną realizację projektów PNWM w roku bieżącym.
 
 
Następnie Przewodniczący Rady Programowej Tadeusz Łazowski wyraził swoje uznanie za całokształt pracy ECKiW OHP a w szczególności za trud i serce włożony w opiekę nad młodzieżą o zmniejszonych szansach życiowych. Zwrócił uwagę jak ważna jest działalność projektowa Centrum oraz podkreślił znaczący wkład wszystkich pracowników i instytucji współpracujących z ECKiW OHP w wychowanie i nauczanie podopiecznych OHP. W odpowiedzi na uwagi Dyrektora dotyczące rosnącej potrzeby zakwaterowania najbardziej potrzebujących uczestników OHP zasugerował rozpatrzenie możliwości zakwaterowania ich w internatach w Międzyrzecu Podlaskim i Leśnej Podlaskiej.
 
 
Wystąpienie Przewodniczącego Rady zapoczątkowało dyskusję poświęconą wielopłaszczyznowemu wsparciu działalności ECKiW OHP, którą zakończył wspólny wniosek aby w jak największym stopniu umożliwić młodzieży potrzebującej naukę i rozwój osobowości w ECKiW OHP.
 
 
Posiedzenie Rady Programowej zakończyło się wywiadami, które dla Katolickiego Radia Podlasia udzielił Starosta Bialski Tadeusz Łazowski oraz Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Stanisław Podymski.